IDRARDA KOKU A GIZLI SILAH

idrarda koku A Gizli Silah

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category kakım yet.Oda sıcaklığında, nişadır ruhu kırıcı ve boğucu bir kokuya iye renksiz, enikonu tahriş edici bir gazdır. Ekseri varlığı hakkında kifayetli sinyali verir; ancak koku alıntı yorgunluğu oluşturabilir. Saf halde susu

read more